Autobus

 

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waar ze toe behoren. Naargelang de verschillende categoriën, stelt de technische keuring verschillende voorwaarden betreffende de banden. De keuring van de banden gebeurt , net zoals bij personenwagens, in verschillende stappen.

Autocars en autobussen zijn voertuigen van de categorie M2 en M3 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen die, met inbegrip van de zetel van de bestuurder, meer dan acht zitplaatsen bevatten, en met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) onder (M2) of boven (M3) 5 ton.

1.  Het gelijkvormingheidsattest of het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG):

De oorspronkelijke afmetingen moeten gemonteerd worden. U vindt deze terug in het gelijkvormigheidsattest of het Proces-Verbaal van Goedkeuring. Voor het spoor van de bedrijfsvoertuigen wordt een verhoging van maximaal 5 cm ten opzichte van het origineel spoor toegelaten. Voertuigen van de categorie M2 en M3 zonder snelheidsbegrenser dienen minstens uitgerust te zijn met banden meteen snelheidsindex L, tenzij anders vermeld door de constructeur. Indien het voertuig over een snelheidsbegrenser beschikt volstaat snelheidsindex J, tenzij het PVG of een attest van de constructeur of zijn mandataris een lagere snelheidsindex vermeldt. Voor elke as moet de som van de op de banden vermelde draagvermogens (omgezet in massa) hoger dan of gelijk zijn aan de maximaal toegelaten massa (MTM) voor die as.

Voor de voertuigen van categorie M3 die rechtstaande personen vervoeren dient het laadvermogen per gemonteerde band, vermeerderd met 15%, groter dan of gelijk te zijn aan de helft van de MTM van die as in het geval van een enkelvoudige montage, of aan een kwart van de MTM van de as in het geval van een gekoppelde montage.

2 Keuring van de staat van de banden

De tekening van de hoofdgroeven van de banden moet ten minste 1,6 mm diep zijn over ¾ van het loopvlak.

3.  Keuring van de montage van de banden

Per as wordt een symmetrie vereist wat betreft afmetingen en load- en snelheidsindex voor de gestuurde assen van motorvoertuigen. Een heropgegotenband naast een gewone band is niet toegelaten op deze assen, ook al zijn load- en snelheidsindex dezelfde.Op de andere assen moeten de banden dezelfde afmeting per as vertonen, maar load- en snelheidsindex moeten niet dezelfde zijn.
Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een band met aanduiding M+S en een normale band (zonder aanduiding M+S) op dezelfde as, behalve in geval van een gekoppelde montage met symmetrische verdeling (2 banden M+S aan de binnenkant + 2 normale banden aan de buitenkant, en omgekeerd).

Bron: GOCA

Maak nu een afspraak online

Vermijd lange wachttijden voor uw bandenwissel en maak snel een online afspraak. Deze module is toegankelijk voor de klanten met/zonder actieve bandenopslag in het filiaal, klanten die een uitlijning wensen of nieuwe banden willen aankopen.

Maak een afspraak!

Bereik ons

Voor uw leasingwagen bent u welkom in Genk-Zuid. 
Afspraak maken per telefoon? 089/51.06.26 of contact

Particulieren:

 089/86.92.92 
 089/35.63.03
 genknoord@bestdrive.be
 E. Coppeelaan 12,
3600 Genk
Maak een afspraak online
Bekijk op google maps