Tachograaf Service

Onze BestDrive werkplaats te Genk-Zuid is conform de wetgeving uitgerust en erkend door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het:


• ijken van alle merken digitale tachografen: 1B + 1C (slimme tacho)
• vervangen van defecte tachografen of impulsmeters
• ijken/controleren van sneldheidsbegrenzers
• opmaken van een manipulatierapport.

In onze werkplaats zijn er minimum 3 mensen opgeleid en gecertificeerd om alle digitale tacho´s en begrenzers te ijken, zo kunnen we U zo snel mogelijk helpen om uw stilstand tot een minimum te beperken.
Indien een defecte tacho niet hersteld kan worden, kunnen we u snel voorzien van een ruiltachograaf. De voertuig- en chauffeurgegevens worden, indien nog beschikbaar, altijd conform aan u overgemaakt.  
De verzegeling, inwendige batterij alsook het tachograafpapier (rolletjes) worden bij elke ijking vervangen. Deze batterijen en rolletjes kunnen ook steeds separaat bij ons aangekocht worden.

Wist u dat...

Digitale tachografen elke twee jaar geijkt moeten worden.
De snelheidsbegrenzers moet eveneens elke twee jaar gecontroleerd worden. (Deze informatie kan u terugvinden op de zegels in de deurstijl van het voertuig)
Voor een kort overzicht van de wetgeving kan u terecht op: www.mobilit.belgium.be